МОДЕРНИЗОВАНЕ ТЕРЦИНЕ ИВАНА В. ЛАЛИЋА

Главни садржај чланка

Сања Париповић

Сажетак

У раду се указује на принципе формалне организације изворног италијанског и међународног облика терцине у европским књижевностима. У српској књижевности овај стални облик, иако један од најраспрострањенијих у европској књижевности, све до краја 19. века није био у широкој примени. Зачета у последњој деценији 19. века, традиција употребе терцине у нашој књижевности успоставиће се на самом почетку 20. века, са песницима модерне. Налазимо је од тада често код наших песника у разноврсним облицима; писане су и традиционалне и модернизоване терцине. Рад ће истаћи утицај Дантеовог (изворног) обрасца на стилизоване терцине Ивана В. Лалића. Посебно се разматрају две песме Лалићевих канона написане у терцинама.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Париповић, С. (2013). МОДЕРНИЗОВАНЕ ТЕРЦИНЕ ИВАНА В. ЛАЛИЋА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 161–171. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/817
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност