ТОПОС БОЖЈЕ МИЛОСТИ У СРПСКИМ ПОВЕЉАМА 14. ВЕКА

Главни садржај чланка

Наташа Половина

Сажетак

У аренгама повеља српских владара, још од тзв. Оснивачке хиландарске повеље Симеона Немање (1198), топос Божје милости јавља се у функцији владарске пропаганде, као објашњење легитимитета власти и израз владарске самосталности. Међутим, у повељама 14. века Божјом милошћу се не објашњава само извор власти, већ се употребом овог топоса „маркирају” сви важнији догађаји из живота владара–издавача повеље, и при том се истиче потреба да се Богу узврати на указаној милости одговарајућим уздарјем. У раду се, на одабраним примерима, показује развој топоса Божје милости и трага за утицајима који су могли довести до „премештања” овог топоса из аренге у експозицију, односно, са строго идеолошког плана на структурални план текста.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Половина, Н. (2013). ТОПОС БОЖЈЕ МИЛОСТИ У СРПСКИМ ПОВЕЉАМА 14. ВЕКА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 173–181. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/818
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност