The cosiness of in-betweenness in the works of Ottó Tolnai

  • Aniko Novak Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Кључне речи: Tolnai Ottó, Szeméremékszerek, köztesség, otthonosság, identitás, határátlépés

Сажетак

A köztesség, a hibriditás, a heterogenitás Tolnai Ottó művészetének meghatározó kategóriái. A köztesség otthonossága a kezdetektől jellemző a szerző műveire műfaji és tematikus szinten egyaránt. Jelen tanulmány célja a köztes terek, identitások és határátlépések vizsgálata Tolnai Ottó 2018-ban megjelent Szeméremékszerek című regényében elsősorban Michel Foucault, Marc Augé, Andrei Pleşu és Gérard Genette vonatkozó elméleti munkái alapján. A kiválasztott mű több szempontból is kapcsolódik a köztesség képzetköréhez. Cselekménye a határzónában játszódik, de emellett az elbeszélői hangnak, identitásnak is jellemzője a köztesség. Az elbeszélő Seherezádéként mesél, kihallgatói szerint mellébeszél, e létállapot is köztes. A kihallgatásból pedig az derül ki, hogy a Tolnai-szöveguniverzum nem kényszeríthető bele előre meghatározott kategóriákba, rendszerekbe, hiszen azoknak mindig ellenáll, folyton kimozdul, egyfajta köztes állapotban létezik.

Преузимања

Нема података

Референце

Tolnai O. (2018). Szeméremékszerek: A két steril pohár: Regény Misu és társai, avagy az iratmegőrzők sorrendje. Budapest: Jelenkor Kiadó.

Augé, M. (2012). Nem-helyek: Bevezetés a szürmodernitás antropológiájába. Budapest: Műcsarnok Nonprofit Kft.
Blanchot, M. (2005). Az irodalmi tér. Budapest: Kijárat Kiadó.
Buden, B. (2003). Kultúrák közti fordítás (hibriditás). Magyar Lettre International, 51. Letöltve: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre51/boris_buden.htm
Foucault, M. (2000). Eltérő terek. In: Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen: Latin betűk. 147–156.
Genette, G. (2006). Metalepszis: Az alakzattól a fikcióig. Pozsony: Kalligra.
Hall, S. (1997). A kulturális identitásról. In: Feischmidt M. (szerk.) (1997). Budapest: Osiris Kiadó–Láthatatlan Kollégium. 60–85.
Hózsa É. (2009). Csáth-allé (és kitérők): Összegyűjtött tanulmányok, esszék, cikkek egy életmű mozgáslehetőségeiről (1990–2009). Szabadka: Szabadegyetem.
Pleşu, A. (2000). A madarak nyelve. Pécs: Dianoia–Jelenkor Kiadó.
Објављено
11. 07. 2020.
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија

Најчитанији чланци истог аутора