SZÁMNEVET TARTALMAZÓ FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK A SZERB ÉS A MAGYAR NYELVBEN

  • Edit Andrić Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
  • Dušanka Zvekić Dušanović Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: frazeológia, számok, szerb nyelv, magyar nyelv

Сажетак

A tanulmányban olyan szerb frazeológia egységek kerülnek feldolgozásra, amelyeknek számnévi alaptagjuk van, azzal a céllal, hogy megkeressük magyar nyelvű ekvivalenseit, illetve hiányukban szó szerinti fordítást adunk. Ezen kívül a szólások néhány szemantikai jellemzőire is rámutatunk, amelyek alapján csoportokba soroljuk őket. Az elemzés alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy léteznek szólások, amelyek formájuk és jelentésük tekintetében mindkét nyelvben megegyeznek, de vannak olyanok is, amelyeknél a lexikai szerkezet módosul, illetve olyan szerb frazémák is előfordulnak, amelyeknek nincs megfelelőjük a magyarban.

Преузимања

Нема података

Референце

Ajdačić, Dejan, Lidija Nepop Ajdačić (2015). Poredbena srpsko-ukrajinska frazeologija. Beograd: Alma.

Bárdosi Vilmos (2012). A magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Fink, Željka (1989). Frazeologizmi s numeričkom komponentom (na materijalu hrvatskih ili srpskih i ruskih frazeologizama). Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Zagreb, 24, 81–96.

Forgács, Tamás (2003). Magyar szólások és közmondások szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Matešić, Josip (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Mršević-Radović, Dragana (1994). Broj više u frazeologiji. Folklor u Vojvodini sv. 8. Novi Sad: Udruženje folklorista Vojvodine. 110–119.

RSJ – Nikolić, Miroslav (szerk.) (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Otašević, Đorđe (2012). Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej.

Štrbac, Gordana (2019). Frazeološka jedinica i pristupi njenom izučavanju. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 48/1: 259–269.
Објављено
13. 05. 2021.
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија