RELACIJE IZMEĐU ISPITNE ANKSIOZNOSTI I AKADEMSKOG POSTIGNUĆA

  • Ana Genc Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Jasmina Pekić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: ispitna anksioznost, akademsko postignuće, medijatori, moderatori

Сажетак

U velikoj većini današnjih društava skoro je nemoguće odrasti bez susreta sa mnogobrojnim proverama različitih personalnih atributa, poput sposobnosti, znanja, veština, pa čak i određenih karakteristika ličnosti. Gotovo da ne postoji oblast života koja ne podrazumeva barem neki oblik procene naše vrednosti, a mnoge od tih evaluacija imaju prilično ozbiljne posledice po našu budućnost. Uzimajući u obzir značajne konsekvence raznih ispitnih situacija, ne iznenađuje činjenica da su one u velikoj meri nabijene visokim stresogenim potencijalom. U okviru ovog preglednog članka prvo je dat prikaz savremenih konceptualizacija ispitne anksioznosti i opisana je struktura ovog izuzetno rasprostranjenog fenomena. Drugi deo rada posvećen je pregledu mnogobrojnih empirijskih činjenica o odnosima koji postoje između ispitne anksioznosti, s jedne strane, i uspeha u evaluativnim situacijama, s druge. Posebna pažnja posvećena je varijablama koje imaju ulogu medijatora i moderatora u ovom specifičnom i složenom stres-procesu.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Психологија