ДИПЛОМАТСКЕ МИСИЈЕ АРХИМАНДРИТА И МИТРОПОЛИТА ВАСИЛИЈА ПЕТРОВИЋА У МЛЕТАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ И ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

  • Владан С. Гавриловић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
  • Ненад Ђ. Нинковић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: Василије Петровић, Црна Гора, Млетачка република, Хабзбуршка монархија, Руско царство, Карловачка митрополија, Павле Ненадовић

Сажетак

Цетињски митрополит Василије Петровић играо је важну улогу у прошлости Црне Горе, Брда и Херцеговине од 1742. када је привремено управљао Митрополијом у име име стрица митрополита Саве, до 1766. када је умро у Русији. Способни и амбициозни јерарх знао је колике су реалне снаге Црне Горе и да је за било коју акцију, а пре свега ону која би водила еманципацији од османске власти, њој неопходна подршка и помоћ утицајне и моћне стране силе. у том циљу своју политику је покушавао да веже, зависно од догађаја и времена, за Млетачку републику, Хабзбуршку монархију и Руско царство. Највише успеха имао је у последњој држави, али је искуство у преговорима и настојањима да моћне владаре заинтересује за Црну Гору стекао у прве две. Боравак у Хабзбуршкој монархији био је у том смислу вема значајан, нарочито први, који је трајао са прекидима од 1749. до 1751.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Историја