ZAPISOVANIE SLOVENSKÝCH PRIEZVISK V SLOVENSKOM A V SRBSKOM KONTEXTE

  • Аna Makišová Filozofická fakulta Univerzita v Novom Sade
Кључне речи: priezvisko, slovenský jazyk, srbský jazyk, prechýlená podoba

Сажетак

V práci sme výskum zamerali na zapisovanie slovenských priezvisk v srbskom kontexte. V súčasnosti je medzi vojvodinskými Slovákmi aktuálnym problémom prepis slovenských priezvisk do srbčiny. V príspevku sme sa zamerali na transkribovanie niektorých slovenských grafém do srbčiny. Naznačili sme rozdiely pri transkribovaní, ktoré sa uvádzajú v normatívnych príručkách a ako je to v praxi. Uviedli sme aj zapisovanie slovenských mien a priezvisk do úradných dokladov v srbskom jazyku. V druhej časti sme sa zamerali na tvorenie prechýlených podôb nielen slovenských priezvisk, ale aj inojazykových v slovenskom kontexte a prípadné odklony. Mužské priezviská majú najčastejšie formu substantív ako pomenovaní samostatne existujúcich substancií. Len zriedka majú adjektívnu podobu. Ženské priezviská majú všetky formu privlastňovacieho prídavného mena na -ova/-ová/-a. V ďalšej časti v príspevku sme sa zamerali na používanie priezvisk v slovenskom kontexte v každodennej praxi.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика