KRITICKÉ ČÍTANIE LITERATÚRY VÍŤAZOSLAVA HRONCA

Главни садржај чланка

Adam Svetlík

Сажетак

V texte sa analyzuje kritické čítanie literatúry Víťazoslava Hronca, ktoré zaberá dôležité miesto nielen v jeho celkovej literárnej činnosti, ale aj v literatúre vojvodinských Slovákov. Prvé literárnokritické intepretácie aktuálnej súdobej slovenskej vojvodinskej básnickej tvorby Hronec publikoval v 60. rokoch 20. storočia a odvtedy prakticky dodnes sa svojím kritickým čítaním literatúry usiluje usmerňovať a skvalitňovať celkovú literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov. Dôležité sú zvlášť jeho antológie slovenskej vojvodinskej poézie a obsiahle literárnohistorické predslovy k ním, ktoré možno čítať ako svojrázne dejiny slovenskej vojvodinskej poezie. Základné metodologické východisko Víťazoslava Hronca bolo zo začiatku inšpirované fenomenológiou, no neskôr, najmä v postmodernom tvorivom období na prelome storočia, jeho kritické čítanie literatúry poznačil esejistický výraz a široký kulturologický zorný uhol, v ktorom naplno prišlo k slovu autorova výnimočná erudícia a sluch pre tep doby.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Svetlík, A. (2015). KRITICKÉ ČÍTANIE LITERATÚRY VÍŤAZOSLAVA HRONCA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 207–222. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1501
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Babinka, M. (1972a). Pro et contra. Nový život, 3, 273-274. Babinka, M. (1972b). Pro et contra II. Nový život, 4, 376-377.

Harpáň, M. (1991). Variácie na tému generačných procesov v našej literatúre, Nový život, 1-2, 52-56.

Hronec, V. (1974). Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20. storočia). Nový Sad : Obzor. Hronec, V. (1979). Za poetikou. Nový Sad : Obzor.

Hronec, V. (1981). O pointách a iných chúlostivých veciach v našej poézii. Nový život, 4, 372-375.

Hronec, V. (1983). Úskalia lyrizácie. Nový život, 2, 181-186.

Hronec, V. (1984a). Recidívy kritického realizmu. Nový žiovt, 3, 177-183.

Hronec, V. (1984b). Ešte niekoľko slov o románe Lámanie chleba Miroslava Kriváka. Nový život, 3, s. 205-206.

Hronec, V. (1986). Antológia slovenskej poézie 20. storočia. Nový Sad : Obzor. Hronec, V. (1988). Svet básnického obrazu. Nový Sad : Obzor.

Hronec, V. (1989). Recidívy bezbrehého impresionizmu v texte Jána Kmeťa Tvorivé tenden- cie a umelecké dosahy súčasnej vojvodinskej literatúry. Nový život, 7-8, 494.

Hronec, V. (1990). Generácia vo vlastnom tieni. Nový Sad: Obzor. Hronec, V. (2001). Algol. Báčsky Petrovec : Kultúra.

Hronec, V. (2002). Nobelove deti. Báčsky Petroevc : Kultúra. Hronec, V. (2003). Môj nesúhlas. Nový život, 11-12, 661-662.

Hronec, V. (2004a). Pokušenie svätého žánru. Nadlak – Bratislava : Vydavateľstvo Ivan Kr- asko, Vydavateľstvo ESA.

Hronec, V. (2004b). Práce a dni. Báčsky Petrovec : Kultúra.

Hronec, V. (2005). Antológia slovenskej vojvodinskej poézie. Báčsky Petrovec : Kultúra. Hronec, V. (2007). Povetrie nazajtra. Nový Sad : Hlas ľudu.

Hronec, V. (2008). Nulový stupeň rétoriky. Stará Pazova : Art centrum Chlieb a hry. Hronec, V. (2008). Odfotografovať odchod odinakiaľ. Nový Sad : Hlas ľudu.

Hronec, V. (2010). Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie. Bačsky Petrovec : SVC. Hronec, V. (2012). Viacrukosť poézie. Báčsky Petrovec : SVC.

Hronec, V. (2014). Pod klenbou básnickej tradície. Báčsky Petrovec : SVC.

Kmeť, J. (1981). Pointa v modernej a nemodernej básni. Nový život, 4, 345-348.

Kmeť, J. (1984). Tvorivé tendencie a umelecké dosahy súčasnej vojvodinskej literatúry. Nový život, 2, 139-146.