LITERÁRNOKRITICKÝ OBRAT MICHALA HARPÁŇA

Главни садржај чланка

Adam Svetlik

Сажетак

Vo svojich literárnokritických začiatkoch polovicou 60. rokov minulého storočia Michal Harpáň bol orientovaný na srbský literárny kontext, predovšetkým na srbskú poéziu. Do slovenskej literatúry „vstúpil“ krátkymi lyrizovanými poviedkami a len neskôr, koncom 60. rokov minulého storočia začal písať aj literárnokritické texty v slovenčine. Zo začiaktu bol jeho literárnokritický výraz výrazne esejisticky koncipovaný, no po oboznámení sa so súdobou slovenskou literárnou vedou Harpáň svoje interpretácie literárnych textov uskutočnňuje pod výrazným vplyvom scientistických literárnovedných metodológií, predovšetkým štrukturalizmu. Tento obrat v literárnokritickej tvorbe Michala Harpáňa sa odohral začiatkom 70. rokov minulého storočia a mal ďalekosiahle následky nielen pre slovenskú vojvodinskú literárnu kritiku, ale i celkovú literatúru.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Svetlik, A. (2014). LITERÁRNOKRITICKÝ OBRAT MICHALA HARPÁŇA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 39(2), 147–156. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/972
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност