POJMOVNOST APOFATIČKE TEOLOGIJE: DIONIZIJE AREOPAGITA O HIMNIČKOM POREKLU FILOZOFSKIH POJMOVA

Главни садржај чланка

Una Popović

Сажетак

Ovaj rad posvećen je ispitivanju promene u razumevanju filozofske pojmovnosti kod Dionizija Areopagita. Da bi filozofija kao oslovljavanje Boga (teologija) mogla biti opravdana u apofatičkom duhu, Areopagita napušta dotadašnje matrice i uvodi nov tip pojmova, koji poreklo imaju u sveštenim himnama. Veza himničkog jezika i jezika filozofije biće predmet analize u radu, a sa naglaskom na temeljnim pojmovima – božanskim imenima. Analiza pokazuje da ovi pojmovi napuštaju semantičke i logičke uzuse tradicije, te umesto njih sa istim funkcijama uvode bezimenost i mnogoimenost.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Popović, U. (2021). POJMOVNOST APOFATIČKE TEOLOGIJE: DIONIZIJE AREOPAGITA O HIMNIČKOM POREKLU FILOZOFSKIH POJMOVA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 231–243. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.231-243
Bрој часописа
Секција
Филозофија
Author Biography

Una Popović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Odsek za filozofiju

Референце

Anderson, J. F. (1965). St. Augustine and Being: A Metaphysical Essay. The Hague: Martinus Nijhoff.

Свети Дионизије Ареопагит. (2010). О тајанственом богословљу. У: Дела светог Дионизија Ареопагита. Београд: Мирослав.
Дионизије Ареопагита. (2015). О божанским именима. Ниш: Међународни центар за православне студије/Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу.
Augustin, A. (2009). Trojstvo. Split: Služba Božja.
Augustine. (1995). De Doctrina Christiana. Oxford: Clarendon Press.
Coakley, S. (2009). Introduction – Re-Thinking Dionysius the Areopagite. In: Coakley, S., Stang, Ch. M. (eds.) (2009). Re-Thinking Dionysius the Areopagite. Oxford: Wiley-Blackwell. 13-33.
Krueger, D. (2004). Writing and Holiness. The Practice of Authorship in the Early Christian East. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Louth, A. (1989). Denys the Areopagite. London: Continuum Press.
Stang, Ch. M. (2012). Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite. “No Longer I”. Oxford: Oxford University Press.