ZAŠTO NE ESTETIKA IGRE?

Главни садржај чланка

Una Popović

Сажетак

Ovaj rad posvećen je razmatranju estetike igre, shvaćene kao filozofije umetnosti plesa. U radu se razmatraju uzroci činjenice da umetnost igre, za razliku od drugih umetnosti, nikada nije predstavljala jednu od centralnih tema filozofskog istraživanja. Ponuđene analize orijentisane su na rađanje modernog pojma lepih umetnosti u XVIII veku i formiranje kategorizacije pet kardinalnih umetnosti. Na osnovu ovih analiza zaključuje se da je izostajanje igre iz korpusa kardinalnih umetnosti posledica primata problema saznanja u novovekovnom promišljanju umetnosti.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Popović, U. (2018). ZAŠTO NE ESTETIKA IGRE?. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 59–70. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.59-70
Bрој часописа
Секција
Филозофија
Author Biography

Una Popović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Odsek za filozofiju

Референце

Batteux, Ch. (2015). The Fine Arts Reduced to a Single Principle. Oxford: Oxford University Press.
Burt, R. (2006). Judson Dance Theater: Performative Traces. London: Routledge.
Caroll, N. (1992). Theatre, Dance, and Theory: A Philosophical Narrative. Dance Chronicle, 3, 317-331.
Chazin-Bennahum, J. (2007). Jean-Georges Noverre: dance and reform. U: Kant, M. (ed.) (2007). The Cambridge Companion to Ballet. Cambridge: Cambridge University Press. 87-97.
Dalamber, Ž. R. (1995). Uvodna rasprava u Enciklopediju. Beograd: Kultura.
Fraleigh, S. H. (2004). Dancing Identity. Metaphysics in Motion. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Kristeller, P. O. (1951). The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics Part I. Journal of the History of Ideas, 4, 496-527.
Lippincott, G. (1949). A Dancer’s Note to Aestheticians. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2, 97-105
Tatarkijevič, V. (1980). Istorija šest pojmova. Beograd: Nolit.
Sparshott, F. (1982). On the Question: "Why Do Philosophers Neglect the Aesthetics of the Dance?" Dance Research Journal, 1, 5-30.
Sparshott, F. (1983). The Missing Art of Dance. Dance Chronicle, 2, 164-183.
Zurovac, M. (2016). Ideja estetike. Beograd: Službeni glasnik.