TENISKA TERMINOLOGIJA NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU STRUKTURNI, SEMANTIČKI I PREVODNI ASPEKTI

Главни садржај чланка

Olga V. Panić Kavgić

Сажетак

Rad se bavi terminologijom tenisa – jednog od najstarijih i najpopularnijih sportova u svetu, i to engleskim terminima kao izvornim, i srpskim, kao pozajmljenicama ili prevodnim ekvivalentima. Dvojezični korpus za istraživanje predstavlja iscrpna paralelna lista od 950 teniskih termina na engleskom jeziku i odgovarajućih ekvivalenata na srpskom, sastavljena na osnovu relevantnih štampanih i elektronskih izvora. Kvalitativna analiza prikupljenih jedinica sastoji se iz prikaza postupaka primenjenih u tvorbi izvornih engleskih termina, opisa primerâ metafore, metonimije, eponimije i ikoničnosti u oba jezika, te, u slučaju srpske terminologije, utvrđivanja osobina pozajmljenica i postupaka kojima su prevedeni izvorni izrazi. Pretpostavka je da većina termina na srpskom jeziku predstavlja po obličkoj realizaciji očigledne, a po nastanku preoblikovane anglicizme (forhend, gem, viner, čelendž, čip-end-čardž), te, u manjoj meri, ekvivalente dobijene postupcima strukturnog (linijski sudija, osnovna linija, oko sokolovo, neiznuđena greška), definicionog (meč bez takmičarskog značaja u ekipnom teniskom takmičenju) i direktnog prevođenja (teren, sudija, udarac, prednost), ili pak funkcijske aproksimacije (skupljač loptica, meč lopta, dijagonala). Cilj rada jeste utvrđivanje, opis i klasifikacija primerima potkrepljenih izvornih tvorbenih postupaka, semantičkih fenomena prenosa značenja u terminologiji u oba jezika, ali i, pre svega, postupaka kojima su srpski termini nastali, bilo pozajmljivanjem, ili prevođenjem izvorne teniske terminologije sa engleskog jezika.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Panić Kavgić, O. V. (2021). TENISKA TERMINOLOGIJA NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU: STRUKTURNI, SEMANTIČKI I PREVODNI ASPEKTI. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 47–73. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.47-73
Bрој часописа
Секција
Англистика

Референце

Armenulić, R. (1991). Tenis: sve o tenisu. Beograd: Sportska knjiga.

Brown, J. (2011). Tenis: koraci do uspeha. Treće izdanje. Beograd: Data status. (Prev. N. Milivojević)

Bugarski, R. (1996). Lingvistika u primeni. Četvrto izdanje. Beograd: Čigoja.

Cabré, M. T. C. (2003). Theories of terminology: Their description, prescription and analysis. Terminology, 9/2, 163–199.

Dubuc, R. (1997). Terminology: A Practical Approach. Montreal: Linguatech Éditeur, Inc.

Dudaš, A. (2014). Strukturni i sadržinski aspekti adaptacije anglicizama u srpskom jeziku u oblasti bodibildinga (Nepublikovan magistarski rad). Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Gazizova, R. F.,–Kiljdibekova, T. A. (1990). O nekim problemima savremene terminologije srpskohrvatskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 18/1, 15–21. (Originalni rad objavljen je ćirilicom.)

Jonić, Ž. (2012). Teniski termini u engleskom jeziku i njihovo prevođenje na srpski (Nepublikovan masterski rad). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Kolarić, A. (2010). Terminologija sportskog plesa u engleskom i srpskom jeziku: teorijski i praktični aspekti (Nepublikovan masterski rad). Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Kövecses, Z. (2002). Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Milić, M. (2004). Termini igara loptom u engleskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom (Nepublikovan magistarski rad). Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Milić, M. (2006). Englesko-srpski rečnik sportskih termina. Zmaj, Novi Sad.

Milić, M. (2013a). Stvaranje, standardizacija i kodifikacija sportske terminologije u srpskom
jeziku. U: N. Silaški i T. Đurović (ured.) (2013). Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet, CID. 77–90.

Milić, M. (2013b). The influence of English on Serbian sports terminology. ESP Today – Journal of English for Specific Purposes, 1/1, 65–79.

Milić, M. (2015). Creating English-based sports terms in Serbian: Theoretical and practical aspects. Terminology, 21/1, 1–22.

Milić, M.,–Panić Kavgić, O. & Kardoš, A. (2021a). Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina. Novi Sad: Prometej.

Milić, M.,–Panić Kavgić, O. & Kardoš, A. (2021b, u štampi). Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina: problemi i rešenja. U: S. Ristić, I. Lazić Konjik i N. Ivanović (ured.) (2021). Leksikografija i leksikologija u svetlu aktuelnih problema. Zbornik naučnih radova. Beograd: Institut za srpski jezik SANU.

Mojić, T. (2017). Terminologija vezana za oblast plivanja u engleskom i srpskom jeziku (Nepublikovan masterski rad). Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Panić Kavgić, O. (2006). Ikoničnost i njena uloga u procesu jezičkih promena. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 49/2, 21–30.

Panić Kavgić, O. (2015). Terminologija vezana za oblast tenisa na engleskom i srpskom jeziku (Usmeno izlaganje). Međunarodna konferencija „Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5“. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Panić Kavgić, O. (2016a). Leksička kreativnost u nadimcima svetskih tenisera. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 41/1, 269–299.

Panić Kavgić, O. (2016b). Linguistic creativity at work: Nicknames of women tennis players. In: Vujin, B. and Radin Sabadoš, M. (eds.) (2016). English Studies Today: Words and Visions. Selected Papers from the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3). Novi Sad: Faculty of Philosophy. 383–400.

Panić Kavgić, O. (2018). Terminologija vezana za oblast jezički ispoljene učtivosti na engleskom i srpskom jeziku. Filolog, 17, 328–350.

Panić Kavgić, O. (2020). Metafora, metonimija, eponimija i ikoničnost u teniskoj terminologiji na engleskom i srpskom jeziku (Usmeno izlaganje). Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura“. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Prćić, T. (1998). Prilozi za jednu savremenu teoriju tvorbe reči. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 26, 67–76.

Prćić, T. (2008). Semantika i pragmatika reči. Drugo, dopunjeno izdanje. Novi Sad: Zmaj.

Prćić, T. (2011). Engleski u srpskom. Drugo izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Prćić, T. (2015). Objedinjena kontaktno-kontrastivna lingvistika: principi i primene. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ured.) (2015). Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/2. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet. 31–45.

Room, A. (2010). Dictionary of Sports and Games Terminology. Jefferson, NC / London: McFarland & Company.

Šoškić, Č. (2012). Tenis bez granica: 1922–2012. Beograd: Teniski savez Srbije.