НЕКА РАЗМАТРАЊА О СРЕДЊОВЕКОВНОМ НОВОМ САДУ

Главни садржај чланка

Борис Стојковски

Сажетак

Подручје Новог Сада, односно лева обала Дунава током средњег века имало је неколико насеља, од којих највише података постоји о Петроварадину, односно Вашарош Вараду. Иако се ово име пренело на десну обалу Дунава, на простор данашњег Петроварадина, испрва је означавало просперитетно насеље на левој страни реке Дунава. Поред овог, извори сведоче још неколико насеља која су током средњег века егзистирала на тлу данашњег Новог Сада. Иако је грађа о средњовековном Новом Саду веома сведена помаже да се макар у назнакама реконструише повесница средњовековног Новог Сада.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Стојковски, Б. . (2022). НЕКА РАЗМАТРАЊА О СРЕДЊОВЕКОВНОМ НОВОМ САДУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 297–312. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.297-312
Bрој часописа
Секција
Нови Сад – град културе

Референце

Al-Idrīsī (1978): Opus geographicum: sive "Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant.", E. Cerulli, A. Bombaci (eds.), Napoli

Annales marbacenses qui dicuntur: (Cronica hohenburgensis cum continuatione et additamentis neoburgensibus) (1907), rec. H. Bloch, Hannoverae e Lipsiae

Andrić Ѕ (2005): Samostan Svetoga Križa u Frankavili (Manđelosu). Istorijski časopis LII: 33-82.

J. Buturac (1981): Marija Bistrica : 1209-1980 : povijest župe i prošteništva, Zagreb.

C. Tóth N (2012), Bátori (III.) István politikai pályafutásának kezdete (1503–1511), Az ecsedi Báthoriak a XV−XVII.században, Szerkesztette Szabó S− C. Tóth N, Nyírbátor, 121–140.

Csánki D (1894): Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában II. Budapest

R. Deutinger (2000): Zur Entstehung der Marbacher Annalen, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 56, 505–523.

Elter I. (1985): Magyarország Idrīsī Földrajzi művében, Acta universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta historica LXXXII, 53–63.

Érdúljhelyi M (2002): Újvidék története, Újvidék

Fejér, G (1830): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi VI. Vol. 1. Budae

Gyárfás I (1873): A jász-kunok története II. kötet, Kecskemét

Györe Z. (2014): Именски фонд бачког кметовског властелинства 1522. Нови Сад: Филозофски факултет.

Györffy Gy. (1987): Az Árpád-kor Magyarország történeti földrajza, Budapest

Káldy-Nagy Gy (2008): A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben, Szeged

T. Lewicki (1945): Polska i kraje śąsiednie w swietle ''Księgi Rogera'', Kraków

Lukcsics P. (1931): A XV. század pápák oklevelei I. kötet, Budapest

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai levél—és fényképgyűjtemény (DL/DF)

Mályusz E (1958): Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410): Második rész (1407–1410). Budapest:

G. Oman (1986): al-Idrīsī, H. A. R. Gibb et al. (eds.), Encyclopedia of Islam Vol. 3, Leiden-Boston, 1032–1035

Plihál K. (2013): A Tabula Hungariae... : Ingolstadt, 1528 : térkép és utóélete az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében, Budapest

Steltzer F (1885): Bácskai adatok a török defterekben, A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 1 évf., II. füzet

B. Stojkovski (2020): Southern Hungary and Serbia in al-Idrisi’s Geography, Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature VOLUME I Voyages and Travelogues from Antiquity to the Late Middle Ages, ed by Boris Stojkovski, Budapest-Novi Sad: Trivent-Faculty of Philosophy, 118—140.

Stojkovski B. (2021): Újvidék a középkorban Adatok a város korábbi történetéhez, Szalma József (sz.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2019. Csatlakozás az Európai Unióhoz- felkészülés a társadalomban és a tudományban, szerkesztő, Újvidék: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 242—264.

Szabó I (1954): Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből, Budapest.

Szakály F (1980). Nándorfehérvár, 1521: a vég kezdete, in: Zay F: Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött, sajtó alá rendezte Kovács I. az Utószót Szakály F. írta, Budapest, 83–163.

F. Szakály (1994), Nándorfehérvár 1521: The Beginning of the End of the Medieval Kingdom of Hungary, Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent, ed. G. Dávid and P. Fodor, Budapest, 1994, 47–75.

R. Şeşen (2000): Idrȋsȋ Şerȋf, S. N. Akçeşme (hzr.), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İbnü’l-Cezzâr-İhvân-ı Müslimîn. Ankara,493–495.

Takács M (2002): Az újvidéki táj középkori településtörténete és müemlékei, In: Bosnyák I. (sz.) A honfoglalástól Mohácsig. Millenniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra első félezredére, Újvidék: Jugoszláviai magyar művelődési társaság, 45—79.

A. Theiner (1859): Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, Volume 1, Romae

Urbaria et conscriptiones HU Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Varga F. (1877): Szeged Város története I. rész. Szeged: Burger Zsigmond Õzvegye Könyv és Könyvnyomdája

Verancsics A (1857): Összes munkai II. kötet, Pest.

Wenzel G. (1869): Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. VII. 1235–1260. Pest

Zay F (1980): Az Lándorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött, sajtó alá rendezte Kovács I. az Utószót Szakály F. írta, Budapest.

Т. Гаудењи—М. Јовановић. Лазарева карта Угарске, Зборник радова Географског института САНУ „Јован Цвијић“ 62/2: 117–131.

Ј. Калић (1986): Најстарија карта Угарске. Зборник радова Византолошког института XXIV-XXV: 423—435.

Б. Недков (1960): България и съседните и земи през XII век според ''Географията'' на Идриси. София

П. Рокаи (1975). Из средњовековне историје Новог Сада, Зборник Матице српске за историју, 11, 105–110.

Ђ. Србуловић (2011): Кратка историја Новог Сада, Нови Сад.

П. Станојевић (1992): Пре Новог Сада српска Бистрица, Свеске за историју Новог Сада - 2, aвгуст.

Б. Стојковски (2009): Арапски географ Идризи о Јужној Угарској и Србији, Зборник за историју Матице српске 79-80, 59–69.