ЈУЛИЈАНА И ПОТУКАЧ ЈЕДНО ПОРЕД ДРУГОГ — АРХИТЕКТОНСКА СИМБОЛИКА У КЊИЗИ ИЗ ЕКСЕТЕРА

Главни садржај чланка

Marko Marjanović

Сажетак

Овај рад се бави архитектонском симболиком у двема песмама сачуваним у Књизи из Ексетера, наиме Киневулфовом Јулијаном и Потукачем анонимног аутора. Како овe две песме у рукопису стоје једна уз другу и како их карактерише слична симболика, богата архитектонским сликама, посматраћемо их као дела која је, хипотетички, сакупљач желео да буду прочитана као пар. У анализи ћемо се кретати путем савремених анализа англосаксонских рукописа као плодова монашког рада, као и најидеалнијег контекста за разумевање староенглеске поезије. У овом аспекту, као полазиште за анализу послужиће недавна и своје врсте прва студија саме Књиге из Ексетера Џона Д. Најлса (John D. Niles) под називом Gods Exiles and English Verse: On The Exeter Anthology of Old English Poetry (2019). Успоставивши сигурне везе између две песме и сагледавши начине на које се по питању симбола допуњују, доћи ћемо корак ближе ка откривању потенцијалних читања и интерпретација које је сам сакупљач рукописа имао на уму, те ступити у дијалог не само са песницима заслуженим за дела којим се бавимо, већ и самим читаоцима истих.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Marjanović, M. (2024). ЈУЛИЈАНА И ПОТУКАЧ ЈЕДНО ПОРЕД ДРУГОГ — АРХИТЕКТОНСКА СИМБОЛИКА У КЊИЗИ ИЗ ЕКСЕТЕРА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 15–30. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2359
Bрој часописа
Секција
Англистика

Референце

Bjork, Robert E. (2013). The Old English Poems of Cynewulf. Cambridge: Harvard University Press.

Bjork, Robert E. (2014). Old English Shorter Poems, Volume II: Wisdom and Lyric. Cambridge: Harvard University Press.

Edwards, Christine. (2012). Imagining Ruins in Ancient Rome. European Review of History: Revue europeenne d'histoire, 18:5-6, pp. 645-661. DOI: https://doi.org/10.1080/13507486.2011.618316

Ericksen, Janet Schrunk. (2021). Reading Old English Biblical Poetry: The Book and the Poem in Junius 11. Toronto: University of Toronto Press. DOI: https://doi.org/10.3138/9781487536299

Fell, Christine. (2013). Perception of transience. U: Godden. M. i Lapidge, M. (ured.) (2013). The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge: Cambridge Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CCO9781139042987.016

Frederick, Jill. (2005). Warring with words: Cynewulf’s Juliana. U: D. Jonhson i E. Treharne (ured.) (2005). Readings in Medieval Texts: Interpreting Old and Middle English Literature. Oxofоd: Oxford University Press, 60–74.

Fulk, R. D. (1992). A History of Old English Meter. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. DOI: https://doi.org/10.9783/9781512802221

Godden, Malcolm R. (2016). The Old English History of the World: An Anglo-Saxon Rewriting of Orosius. Cambridge: Harvard Unviersity Press, 2016.

Greenfield, Stanley B. (1966). The OE Elegies. U: E. G. Stanley (ured.) (1966). Continuations and Beginnings: Studies in OE Literature. London: Nelson, 142–175.

Haydon, Nathan John. (2019). We Are Strangers in this Life: Theology, Liminality, and the Exiled in Anglo-Saxon Literature (Nepublikovana doktorska disertacija). Univerzitet u Arkanzasu. <https://scholarworks.uark.edu/etd/3230/>

Head, Pauline E. (1997). Representation and Design: Tracing a Hermeneutics of Old English Poetry. Albany: State Unviersity of New York.

Huppé, Bernard F. (1959). Doctrine and Poetry: Augustine’s Influence on Old English Poetry. New York: State University of New York.

Irving, Jr., Edward B. (1967). Images and Meaning in the Elegies.“ U: Robert P. Creed (ured.) (1967). Old English Poetry: Fifteen Essays. Brown University Press, 153–166.

Kroonen, Guus. (2004). Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden: Brill.

Lapidge, Michael. (2006). The Anglo-Saxon Library. New York: Oxford University Press.

Maring, Heather. (2017). Signs That Sing: Hybrid Poetics in Old English Verse. Tampa: University Press of Florida. DOI: https://doi.org/10.5744/florida/9780813054469.003.0002

Moorhead, John. (2005). Gregory the Great. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203012635

Niles, John D. (2016). Old English Literature: A Guide to Criticism with Selected Readings. Oxford: Wiley Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118598818

Niles, John D. (2019). God’s Exiles and English Verse: On The Exeter Anthology of Old English Poetry. Exeter: University of Exeter Press.

O’Donoghue, Heather. (2014). English Poetry and Old Norse Myth: A History. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562183.001.0001

Pearsall, Derek. (2020). Old English and Middle English Poetry. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429200076

Reading, Amity. (2018). Reading the Anglo-Saxon Self Through the Vercelli Book. New York: Peter Lang Publishing. DOI: https://doi.org/10.3726/b12683

Shippey, Tom. (2017). Introduction (Predgovor). U: Craig Williamson (ured.) (2017). The Complete Old English Poems. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. xv–li. DOI: https://doi.org/10.9783/9780812293210-002

Stanley, Eric Gerard. (2000). Imagining the Anglo-Saxon Past: The Search for Anglo-Saxon Paganism and Anglo-Saxon Trial by Jury. Cambridge: D. S. Brewer.

Trilling, Renée R. (2009). The Aesthetics of Nostalgia: Historical Representation in Old English Verse. Toronto: University of Toronto Press.

Škreb, Zdenko. (1992). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.