Az AZ „ÁTTEVŐK” FELELŐSSÉGE

ARANY JÁNOS ÉS JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ FORDÍTÓI DIALÓGUSÁNAK IDŐSZERŰSÉGE

  • Hargita Futo Horvat Filozofski fakultet
  • Eva Hoža Filozofski fakultet
  • Eržebet Čanji
Кључне речи: a fordítás hűsége, Kisfaludy Társaság, kulturális aspektus, honosítás, intertextus, önálló nyelv

Сажетак

Arany János születésének 200. évfordulóján ismét figyelmet érdemel a 19. század fordítói koncepciója és gyakorlata. A dolgozat célja Jovan Jovanović Zmaj Toldi-fordításának újraolvasása. A 21. század fordítói elmélete és gyakorlata új távlatokat nyit Arany Toldi-trilógiájának, valamint szerb fordításának interpretációjához. A tanulmány bevezetője Arany János korának fordítói koncepciójára összpontosít, majd néhány komparatisztikai mozzanatot emel ki, végül pedig a célszöveg kapcsán veti fel a fordíthatóság határainak és kulturális aspektusainak problémáját. A kutatás főként a Toldi-trilógia első darabjára irányul, ám a trilógia egészének átköltésére is kitekint. 

Преузимања

Нема података

Биографије аутора

Eva Hoža, Filozofski fakultet

Odsek za hungarologiju, redovni profesor

Eržebet Čanji

Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju, redovni profesor

Референце

Aranj, J. (1858). Spev Jovana Aranja Toldija. Spevana skaska u XII pesama. Preveo: Zmaj Jovan Jovanović. Novi Sad: Narodna pečatnja dra Danila Medakovića. http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1113 (cirill betűs kiadás)

Aranj, J. (1910). Spev Jovana Aranja Toldija. Preveo: Zmaj Jovan Jovanović. Knjige Matice srpske, broj 32. Novi Sad: Matica srpska. (cirill betűs kiadás)

Arany, J. (1966). Összes költeményei. Budapest: Magyar Helikon.

Babić, S. (1984). Zmaj – a magyar költészet fordítója. Hungarológiai Közlemények, 58., 695‒710.

Benedek, M. (1970). Arany János. Budapest: Gondolat.

Bori, I. (1987). A XIX. századi magyar és szerb népiesség problémáiról. In: Bori I. (1987). Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról. Újvidék: Forum. 88–91.

Čurčić, L. (1984). A magyar irodalom az újvidéki Sedmica lapjain 1856 és 1858 között. In: Veselinović Š. M. (1984). Délszláv‒magyar irodalmi kapcsolatok II. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 100‒106.

Dávid, A. (1970). Fejezetek a magyar–délszláv művelődési és irodalmi kapcsolatok köréből (főiskolai jegyzet). Subotica: A Pedagógiai Főiskola Jegyzetellátó Bizottsága.

Dávid, A. (1993). Egyazon égtájon. Fejezetek a magyar–délszláv és délszláv–magyar kapcsolattörténet köréből. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete‒Forum.

Fried, I. (1984). Jovan Jovanović Zmaj – komparatisztikai szempontból. Hungarológiai Közlemények, 58., 677‒684.

Fried, I. (1984). Szerb‒magyar művelődési kapcsolatok (1849‒1867). In: Veselinović Š. M. (1984). Délszláv‒magyar irodalmi kapcsolatok II. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 75‒86.

Hadzsics, A. (1869). Zmáj-Jovanovics János. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 24. 45.

Herceg, J. (1957). Arany Toldijának százéves szerb kiadása. Híd, 3–4., 246–247.

Kozma, D. (1982). Arany János breviárium. Kolozsvár-Napoca: Dacia.

Milosevits, P. (1998). A szerb irodalom története. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Németh, F. (2014). Arany, Jókai és Petőfi kultusza a Vajdaságban. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Paz, O. (2007). Fordítás – Irodalom és irodalmiság. Kalligram, 2., 73–79.

Perényi Katalin (2016). Bábeltől az anyanyelvig. Octavio Paz és Kosztolányi Dezső fordításszemlélete a haikufordítások tükrében. Filológiai Közlöny, 1–2., 59–70.

Szegedy-Maszák, M. (2010). Kosztolányi Dezső. Pozsony: Kalligram.

Szunyogh, Sz. (1988). Arany János. Budapest: Garabonciás.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија