NEVERBALNA KOMUNIKACIJA BOJAMA U UČIONICI

  • Hargita Futo Horvat Filozofski fakultet
  • Emeše Mate Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i trenere Subotica
Кључне речи: predškolske ustanove, prostorno okruženje, stimulativna sredina, kolorit, simbolički jezik dece, neverbalna komunikacija bojama, socijalne interakcije, skrivalice

Сажетак

Studija se bavi problematikom uređenja enterijera i odabira boja u prostoru za učenje u obrazovno-vaspitnim institucijama sa ciljem da se formira savremena podsticajna sredina u kojoj će dete biti motivisano za istraživanje, učenje, rad i igru. Prve utiske o novoj sredini dete stvara i na osnovu boja i osvetljenja prostora u kojem se nalazi. Boje mogu da utiču na ponašanje i raspoloženje dece, zato učionice treba da imaju adekvatan kolorit. Deca i pomoću boja komuniciraju sa okolinom, boje pomažu odraslima da razumeju njihov simbolički jezik i pomoću tih spoznaja planiraju dnevne aktivnosti u predškolskim ustanovama. U istraživanju koje je sprovedeno 2018. godine u Evropskom Valdorf centru u Engelbergu prikupljeni su podaci o dominantnim bojama odela dece od 3 do 7 godina, a zabeleženi su i njihovi odgovori o razlozima odabira odgovarajuće boje. Praćena je i neverbalna komunikacija između boja odevanja deteta i dominantnih boja kutića dnevnog boravka, kao i metode izbora aktivnosti i nastavnih tema na osnovu boja dečje garderobe. Drugo istraživanje u vezi sa bojama sprovedeno je u vrtićima u Mađarskoj i Srbiji sa ciljem istraživanja asocijacija u vezi sa zelenom i crvenom bojom. Predškolska ustanova sve više predstavlja detetov životni prostor koji treba prilagoditi njegovim potrebama, a cilj rada je istaknuti važnost prostorno-materijalnog okruženja u obrazovanju.

Преузимања

Нема података

Референце

Bauer, Eugen (1963). Schulbau pädagogisch gesehen. Schriftenreihe für die praktische Schularbeit. Villingen: Neckar-Verlag.
Ćamović, Dž. (2014). Odgajatelji u procesu iskustvenog učenja: od refleksivne prakse do poticajnog vrtićkog okruženja za djecu i odrasle. U: Hrvatić N. et al. (ured.) (2014). Pedagogija, obrazovanje i nastava. Mostar: Sveučilište, Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti. 123‒130.
Faust, G. (2004). Welche Räume braucht die Grundschule? Überarbeitete Fassung des Vortrags im Rahmen der Ausstellung „Schulbauten. Stand der Dinge”. Zürich. https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/ppp_lehrstuehle/grundschulpaedagogik/doks/vortrag_schulbauten_zuerich04.pdf
Folmar, K. (2011). Velika knjiga o bojama. Beograd: Laguna.
Goethe, J. V. (2010). Színtan. Budapest: Genius.
Holik I.‒Sanda István D. (2015). Tanári kommunikáció. Budapest: Óbudai Egyetem. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/tananyag/JEGYZET-05-1.2._A_tanari_kommunikacio_al.html
Mahnke, F. H. (1996). Color, Environment and Human Response. New York: John Wiley & Sons.
Malnar, A.‒ Punčikar, S.‒Štefanec, A.‒Vujičić, L. (2012/2013). Poticajno okruženje: izazov za suradnju i istraživanje djece i odraslih. Dijete, vrtić, obitelj, 70, 4‒7.
Mirkov, L. (2012). Neverbalna komunikacija bojama u javnom nastupu. CM ‒ časopis za upravljanje komuniciranjem, 25, 125‒142.
Molnár Gy. (2008). A 21. század iskolájának berendezése. U: Kárpáti A.‒ Molnár Gy.‒ Tóth P.‒ Főző A. L. (szerk.) (2008). A 21. század iskolája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Nuhfer, E. B.: Some Aspect of an Ideal Classroom: Color, Carpet, Light and Furniture. http://www.isu.edu/ctl/nutshells/IdealClass_files/IdealClass.html
Okvir nacionalnog kurikuluma – osnove učenja i nastave (2016). https://obrazovanje.org/rs/uploaded/dokumenta/Okvir-nacionalnog-kurikuluma_Osnove-ucenja-i-nastave.pdf
Pap G. (1999). Hazatalálás. Művelődéstörténeti írások. Budapest: Püski.
Radojković, M.‒Miletić, M. (2008). Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet.
Slunjski, E. (2008). Dječji vrtić zajednica koja uči – mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog
učenja. Zagreb: Spektar Medija.
Steiner, R. (1995). Az emberi temperamentumok titkai. Budapest: Jáspis Kiadó.
Streit J. (1995). Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia. Budapest: k.n.
Sudár, B.–Petkes, Zs. (2014). A honfoglalók viselete. Magyar őstörténet 1. Budapest: Helikon Kiadó–MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport.
Trandafilović, I. (2006). Ime, logo, boja. Beograd: BIGZ.
Vollmar, K. (2009). Das große Buch der Farben. Krummwisch: Königsfurt-Urania Verlag.
Zini, M. (2006). Dijete, vrtić, obitelj. Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 44, 15‒17.
Објављено
24. 10. 2020.
Bрој часописа
Секција
Методика наставе