УЛОГА НАСТАВНИКА, ДИМЕНЗИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ ДЕЛОВАЊА НА НАСТАВИ

  • Milica Andevski Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Spomenka Budić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Olivera Gajić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: classroom management, classroom management, nastava, настава, disciplina u odeljenju, дисциплина у одељењу, strategije delovanja, стратегије деловања

Сажетак

Појмови „управљање одељењем“ или „менаџмент у одељењу“ често нас асоцирају на промене понашања појединих ученика, у типичаном случају кажњавањем. Перспектива тунела приликом примене интервентних стратегија не само да није потребна, већ одвраћа поглед од алтернативних праваца размишљања. Када једна дисциплинска стратегија пропадне често се бира нека друга оштрија санкцијска мера. Успех је дискутабилан: опомене, претње и казне су мере са најмање шанси да се постигне успех. У раду се анализирају могућности промене једнодимензионалности поступања на различите мисаоне правце.

Како успешно решавати дисциплинске проблеме током наставе? Тајна успеха неких наставника била је у превенцији и антиципацији. У одељењима са ниским степеном сметњи наставници су минимизовали вероватноћу њиховог јављања проактивним стратегијама: бити свеприсутан: уочити све шта се дешава у учионици; задржати групни фокус: чак и приликом индивидуалних разговора не изгубити одељење из вида; бити експедитиван и усмерен ка циљу: бринути о неометаном и енергичном току наставе и водити рачуна о разноврсности и интелектуалном напредовању ученика.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Педагогија