RELACIJE KVALITETA RODITELJSKOG SAVEZA I FUNKCIONALNOG STATUSA DETETA: PROCENA OČEVA I MAJKI

  • Ivana Mihić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Dajana Damjanović Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Mila Radovanović
Кључне речи: koroditeljska saradnja, roditeljski savez, regulatorsko ponašanje majke, funkcionalni status deteta

Сажетак

Rad se bavi odnosom kvaliteta koroditeljske saradnje i funkcionalnog statusa deteta u porodicama dece predškolskog uzrasta koja su u periodu istraživanja prvi put pošla u vrtić. Polazak u vrtić predstavlja razvojnu krizu za porodicu koja može remetiti i menjati funkcionisanje porodičnih odnosa i funkcionalni status deteta. U radu je prikazana povezanost koroditeljske saradnje, opisane preko snage roditeljskog saveza i regulatorskog ponašanja majke, i procene funkcionalnog statusa deteta od strane očeva i majki. Rezultati su diskutovani u odnosu na dosadašnja istraživanja koja su se bavila značajem roditeljskih relacija za detetov razvoj i blagostanje. Dobijeni nalazi ukazali su na značaj rada na koroditeljskoj saradnji u smislu prevencije regulatorskog ponašanja majki što bi vodilo većoj senzitivnosti roditelja i kvalitetnijoj brizi o detetu.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Психологија