DEKONSTRUKCIJA UREĐIVAČKE POLITIKE DNEVNOG LISTA „DANAS” U VREME PARLAMENTARNE PREDIZBORNE KAMPANJE U SRBIJI 2016

Главни садржај чланка

Dubravka Valić Nedeljković

Сажетак

Način praćenja predizborne kampanje se smatra najboljim testom stepena profesionalnosti za koji se zalaže uređivačka politika nekog medija. Cilj rada je dekonstrukcija uređivačke politike dnevnog lista „Danas” u vreme predizborne kampanje za vanredne parlamentarne izbore 2016. Korišćena metoda je kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja. Korpus obuhvata 12 brojeva dnevnog lista „Danas” i isto toliko brojeva dodatka „Izborna Groznica: informiši se i glasaj!”, ukupno 330 tekstova. „Danas” je u izveštavanju o predizbornoj kampanji  2016. očuvao profesionalne standarde i u osnovnom izdanju i u dodatku. Uredništvo je izbalansirano predstavilo najznačajnije liste i kandidate, nije se bavilo marginalnim listama i kandidatima. Odabralo je  važne događaje, a izbegavalo da izveštava o događajima koji su kvalifikovani kao otvoreno državno reklamiranje. U dodatku posvećenom izborima dominirala je medijska inicijativa i novi formati, te je tako izbegnut kliše u praćenju predizbornih aktivnosti stranaka. Najprisutniji pojedinačni subjekt je predsednik tehničke vlade. Muškarci dominiraju i kao subjekti i kao objekt. Najzastupljenija stranka je SNS, najzastupljenija tema su izbori kao takvi i proceduralna pitanja.  Komentar se izdvaja kao najprisutniji žanr u inače dobroj ponudi različitih medijskih žanrova. Iako je „Danas” dnevna novina sa nacionalnom pokrivenošću, ostao je beogradocentričan.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Valić Nedeljković, D. (2017). DEKONSTRUKCIJA UREĐIVAČKE POLITIKE DNEVNOG LISTA „DANAS” U VREME PARLAMENTARNE PREDIZBORNE KAMPANJE U SRBIJI 2016. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 41(1), 481–495. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1863
Bрој часописа
Секција
Медијске студије
Author Biography

Dubravka Valić Nedeljković

Odsek za medijske studije
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Референце

Cohen C., B. (1963). The Press and Foreign Policy. Princeton : Princeton University Press.
Debor, G. (2003). Društvo spektakla. Beograd: A. Golijanin.
Hjarvard, S. (2013). Mediatization of Culture and Society. London: Routledge.
Kodeks novinara Srbije – uputstva i smernice (2008). Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), i Asocijacije medijskih fotografa Srbije (AMFS), uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, predstavništvo Beograd (KAS).
Matić, J. (2007). Televizija protiv birača. Beograd : Dobar naslov i Institut društvenih nauka.
Matić, J. (ured.) (2014). Koga su mediji izabrali a šta su partije nudile? II. Novi Sad: Novosadska novinarska škola.
Milivojević, S., Matić, J. (1993). Ekranizacija izbora. Beograd : Vreme knjige.
Meyer Thomas, H. L. (2002). Media Democracy: How the Media Colonize Politics. Oxford : Polity Press.
Kurtić, N. (2012/014). Medijske politike. U: Masovno komuniciranje, (ured.) Stjepan Malovič. Zagreb:Golden marketing-tehnička knjiga Sveučilište Sjever. Poglavlje IV, 277–319.
Krstić, A. (2013). Medijatizacija politike: teorijski pristupi. U: Valić Nedeljković, D., Pralica, D. (ured.). Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3, 103–113.
Papacharissi, Z. (2010). A Private Sphere: Democracy in a Digital Age. Cambridge: Polity.
Poster, M. (2006). Information Please. London: Duke University Press.
Poslovnik o radu komisije za žalbe Saveta za štampu (21. 01. 2016)
http://www.savetzastampu.rs/latinica/poslovnik-o-radu-komisije-za-zalbe
Radojković, M., Đorđević, T. (2005). Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja.
Slavujević, Z. Đ. (2007). Izborne kampanje: Pohod na birače, Slučaj Srbije od 1990. do 2007. godine. Beograd : Institut društvenih nauka.
Šušnjić, Đ. (1984). Ribari ljudskih duša, ideja manipulacije i manipulacija idejama (2. izd.). Velika edicija „Ideja”. Beograd: Mladost.
Tomić, Z., Spahić, B., Granić, I. (2008). Strategija izbornih kampanja. Zagreb: Synopsis.
Valić Nedeljković, D. (1996). Izbori novi mediji stari. Srpska politička misao, br. 1–4. Beograd: Institut za političke studije, 223–240.
Valić Nedeljković, D. (2011). Ljudska prava u dnevnim listovima u Srbiji: analiza sadržaja. Zbornik Matice srpske za društvene nauke. LXII, br. 136 (6/2011), 547–558.
Valić Nedeljković, D., Pralica, D. (2012). Koga su mediji izabrali a šta su partije nudile? Novi Sad: Novosadska novinarska škola.
Watson, J. (2003). Media Communication. An Intntroduction to Theory and Process. Palgrave-MacMillan.
Zakon o javnom informisanju i medijima (2014). Službeni glasnik RS, br. 83/2014 i 58/2015.