MIŠLJENJE NASTAVNIKA, RODITELJA I STUDENATA PEDAGOGIJE O MODELU ŠKOLOVANJA DECE KOD KUĆE

Главни садржај чланка

Jovana Milutinović
Slađana Zuković
Senka Slijepčević

Сажетак

U radu se predstavljaju iskustva i osnovne dileme školovanja u porodičnim uslovima zapadnih zemalja, mogućnosti ovog modela školovanja, kao i izvesna metodološka ograničenja u istraživanjima ove problematike. Cilj rada usmeren je na sagledavanje mišljenja nastavnika, roditelja i studenata pedagogije o modelu školovanja dece kod kuće. Primenjeni instrument konstruisan je za potrebe šireg istraživanja, a uzorkom je obuhvaćen 441 ispitanik. Rezultati pokazuju da većina ispitanika ne podržava školovanje dece kod kuće, pri čemu studenti pedagogije u manjoj meri, nego nastavnici i roditelji, izražavaju negativan stav prema ovom modelu školovanja. Zaključuje se da je, u procesima demokratizacije i nastojanja da se poboljša kvalitet obrazovanja za svu decu, ključno upoznavanje učesnika obrazovnog procesa s alternativama u obrazovanju, prednostima, mogućnostima i potencijalnim nedostacima različitih modela. Takođe, neophodno je kreirati uslove za adekvatnu podršku roditeljima, kada je reč o donošenju odluke o biranju, ili pak organizovanju obrazovanja koje će odgovarati specifičnim potrebama njihove dece.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Milutinović, J., Zuković, S., & Slijepčević, S. (2018). MIŠLJENJE NASTAVNIKA, RODITELJA I STUDENATA PEDAGOGIJE O MODELU ŠKOLOVANJA DECE KOD KUĆE. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 289–302. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.289-302
Bрој часописа
Секција
Педагогија

Референце

Armstrong, T. (2008). Najbolje škole: Kako istraživanje razvoja čovjeka može usmjeravati pedagošku praksu. Zagreb: Educa.
Blok, H. (2004). Performance in Home Schooling: An Argument against Compulsory Schooling in the Netherlands. International Review of Education, 50(1), 39–52.
Blok, H., & Karsten, S. (2011). Inspection of Home Education in European Countries. European Journal of Education, 46(1), 138˗152.
Boyd, W. (2005). Markets, Choices and Educational Change. In A. Hargreaves (Ed.), Extending Educational Change: International Handbook of Educational Change. The Netherlands: Springer. 69–94.
Dumas, T. K., Gates, S., & Schwarzer, D. R. (2010). Evidence for Homeschooling: Constitutional Analysis in Light of Social Science Research. Widener Law Review, 16(1), 63˗87.
Frost, E. A., & Morris, R. C. (1988). Does Home-Schooling Work? Some Insights for Academic Success. Contemporary Education, 59, 223-227.
Gaither, M. (2009). Homeschooling in the USA: Past, Present and Future. Theory and Research in Education, 7(3), 331–346.
Gardner, H. (2005). Disciplinarni um: obrazovanje kakvo zaslužuje svako dijete, s onu stranu činjenica i standardiziranih testova. Zagreb: Educa.
Hagen, T. (2011). Free to Learn: The Rationale for Legalizing Homeschooling in Albania. Central European Journal of Public Policy, 5(2), 50˗84.
Kostelecká, Y. (2010). Home Education in the Post-Communist Countries: Case Study of the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 29˗44. Preuzeto 7. oktobra 2013, sa http://www.iejee.com/3_1_2010/29_44.pdf
Kunzman, R., & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A Comprehensive Survey of the Research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives. 2(1), 4-59.
Lines, P. M. (2000). Homeschooling Comes of Age. Public Interest, 140, 74–85.
Martin-Chang, S., Gould, O.N., & Meuse, R.E. (2011). The Impact of Schooling on Academic Achievement: Evidence From Homeschooled and Traditionally Schooled Students. Canadian Journal of Behavioural Science, 43(3), 195-202.
Medlin, R. G. (2000). Home Schooling and the Question of Socialization. Peabody Journal of Education, 75(1-2), 107˗123.
Merry, M. S., & Karsten, S. (2010). Restricted Liberty, Parental Choice and Homeschooling. Journal of Philosophy of Education, 44(4), 497-515.
Milutinović, J. (2011). Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja: put ka kvalitetnom obrazovanju. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.
Milutinović, J., & Zuković, S. (2014). Kvalitetno obrazovanje darovitih u kontekstu modela školovanja dece kod kuće. U G. Gojkov & A. Stojanović (ured.), Daroviti i kvalitet obrazovanja: Zbornik 19. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”. 347-353.
Petrie, A. (2001). Home Education in Europe and the Implementation of Changes to the Law. International Review of Education, 47(5), 477˗500.
Planty, M., Hussar, W., Snyder, T., Kena, G., Kewal Ramani, A., Kemp, J., Bianco, K., & Dinkes, R. (2009). The Condition of Education 2009. Washington DC: Government Printing Office.
Rudner, L. M. (1999). Scholastic Achievement and Demographic Characteristics of Home School Students in 1998. Education Policy Analysis Archives, 7(8). doi: http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v7n8.1999
Sliwka, A., & Istance, D. (2006). Choice, Diversity and „Exit” in Schooling – A Mixed Picture. European Journal of Education, 41(1), 45˗58.
Spiegler, T. (2009). Why State Sanctions Fail to Deter Home Education. An Analysis of Home Education in Germany and its Implications for Home Education Policies. Theory and Research in Education, 7(3), 297–309.
UN Office of the High Commissioner for Human Rights ˗ OHCHR (2000). Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff. 2000. Preuzeto 25. oktobra 2013, sa http://www.refworld.org/docid/483eac7b2.html
Villalba, C. M (2009). Home-Based Education in Sweden: Local Variations in Forms of Regulation. Theory and Research in Education, 7(3), 277–296.
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2013). Službeni glasnik RS. Br. 55/2013.
Zuković, S., & Milutinović, J. (2013). Razvoj školskog i pedagoškog pluralizma u Republici Srbiji; u Radovan Grandić (ur.), Obrazovni sistem i vrednosti iz ugla pluralizma i autonomije ličnosti. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine. 79-96.