ANGOL NYELVI ATTITŰDÖK: GYERMEKKORI ANGOL NYELVI SZAVAK, MONDATOK, MONDÓKÁK, RAJZFILMEK

Главни садржај чланка

Eleonóra Kovács Rácz
Mária Pásztor Kicsi

Сажетак

A szociolingvisztikai nyelvi attitűdkutatás 788 vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos középiskolai tanuló angol nyelvi attitűdjébe enged betekintést. A beérkezett válaszok alapján kitérünk az egyes témakörök gimnázium–szakiskola szerinti bemutatására is, mivel adatközlőink e két csoportból valók. Tanulmányunkban az alábbi angol nyelvi attitűdöket ismertetjük: adatközlőink mely angol nyelvi szavakat, mondatokat és mondókákat tanulták meg gyermekkorukban először, valamint annak áttekintésére is kitérünk, hogy mely angol nyelvű rajzfilmeket nézték a vajdasági magyar tannyelvű középiskolások gyermekkorukban. Célunk, hogy a kutatás eredményeit felhasználjuk az ugyancsak általunk elvégzett angol nyelvi attitűdkutatás egyéb eredményeinek bemutatásához, összegzéséhez. A prezentálandó példaanyag alapul szolgálhat a vajdasági magyar ajkú, kiskorú gyermekek angol nyelvi oktatásához.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Kovács Rácz, E., & Pásztor Kicsi, M. ANGOL NYELVI ATTITŰDÖK: GYERMEKKORI ANGOL NYELVI SZAVAK, MONDATOK, MONDÓKÁK, RAJZFILMEK. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 44(1), 329–351. https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.329-351
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија

Референце

Baker, C. (1992). Attitudes and Language. Clevedon – Philadelphia – Adelaide: Multilingual Matters.
Brudner, L. A. – Douglas, R. W. (1979). Language attitudes, behavior and intervening variables . In W. F. Mackey and J. Ornstein (Eds.), Psycholinguistic studies in Language contact. Methods and Cases. The Hague – Paris – New York: Mouton Publishers. 51–68.
Deprez, K. – Persoons, Y. (1987): Attitude. In Ammon, U. – Dittmar, N. – Mattheier, K. J. (Eds.) (1987). Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. New York – Berlin: Walter de Gruyter. 399–404.
Fóris, Á. (2008). Kutatásról nyelvészeknek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Gréczi-Zsoldos, E. (2011). A nyelvi attitűd. http://www.avorospostakocsi.hu/2011/12/16/a-nyelvi-attitud-2/ (2015. 09. 03.)
Giddens, A. (1995). Szociológia. Budapest: Osiris.
Kovács Rácz, E. (2011). Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében. Újvidék, Sajnos.
Kovács Rácz, E. (2014). Nyelvjárási attitűdök a használatközpontú, funkcionális nyelvtanítás tükrében (Atitude prema dijalektima u funkcionalnoj nastavi). Ispánovics Csapó Julianna (szerk.): Tudástérkép – Vajdasági magyar tudóstalálkozó 2014. (Konferencija vojvođanskih mađara).(e-book, link: http://www.vmat.rs) Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.279-288. = link.: http://vmat.rs/?page_id=1147
Kovács Rácz, E. (2015). Језичко опредељење и двојезичност војвођанских Мађара у зависности од образовања и старосне доби. Зборник Mатице српске за филологију и лингвистику LVIII/2, 2015, 219-237.
Kovács Rácz, E. – Halupka-Rešetar, Sz. (2017a). Szerb és angol nyelvi attitűdök a vajdasági magyar tannyelvű 3. és 4. osztályos gimnáziumi tanulók körében. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1, 149–169.
Kovács Rácz, E. – Halupka-Rešetar, Sz. (2017b). Stavovi prema srpskom jeziku među ucenicima vojvođanskih srednjih škola na mađarskom nastavnom jeziku. Nasleđe 38, 141–161.
Kovács Rácz, E.– Halupka Rešetar, Sz. (2019). Attitudes toward English in Serbian minority context. Journal of multilingual and multicultural development. Kézirat
Lambert, W. E. (1967). A social psychology of bilingualism. Journal of Social Issues, 23, 91–109.
Trudgill, P. (1997). Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged: JGyTF.
Woolard, K. A. – Gahng, T. J. (1990). Changing Language policies and attitudes in Catalonia. Language in Society, 19, 311–330.