VIRTUELNA JAVNOST O „PREDLOGU DEKLARACIJE O ZAŠTITI USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE“

  • Dubravka Valić Nedeljković Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: multimedijalni, portal, deklaracija, autonomija, komentar, netizens

Сажетак

U radu se analiziraju diskursne strategije korisnika najposećenijih multimedijalnih portala na srpskom jeziku, koji imaju i svoja zemaljska izdanja. Povod za postavljanje komentara su novinarski tekstovi o „Predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine”, dokumentu koji nije bio, pre najave njegovog usvajanja, na širokoj javnoj raspravi. Internet je bio jedini, iako virtuelni, javni prostor, koji je građanima omogućio da iskažu svoje mišljenje o dokumentu. Osnovna istraživačka metoda je analiza medijskog diskursa. Jedinica analize je komentar korisnika sa svim pripadajućim elementima. Korpus čini ukupno 541 komentar postavljen na ukupno osam multimedijalnih portala. Analizom je uočeno da su netizensi, iako su ostavljali komentare na novinarske tekstove, zanemarili taj povod, iskoristili su tu šansu da bi otvorili javnu debatu u virtuelnom prostor-vremenu o kontroverznom političkom dokumentu. Identifikovano je ukupno četrnaest diskursnih strategija u sva četiri posmatrana perioda u aprilu 2013. Kontekst događaja o kojem su mediji izveštavali direktno je uticao na sadržaj i strategije koje su netizensi odabirali za postavljanje svojih komentara.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије