“IZA USPAVANKI“: FEMININE MITOLOGIJE U SAVREMENOJ ŽENSKOJ POEZIJI

Главни садржај чланка

Bojana Vujin

Сажетак

U kanonskoj misli zapadne civilizacije, poezija i mitologija su tesno povezane, što nije neobično, s obzirom na to da i jedan i drugi koncept vode poreklo iz rituala i ranih promišljanja o jeziku. Poezija je stoga često posezala za mitom u pokušaju da razume samu ideju čovečanstva. Prvobitne religije i mitologije odražavaju matrijarhalni sistem društva, no, nakon uvođenja patrijarhata, falogocentrizam namerno marginalizuje sve što je feminino, čime se narušava ravnoteža i uspostavlja androcentrična kultura. Anglofono pesništvo često preispituje mitološke obrasce, no, tek polovinom dvadesetog veka počinje da dovodi u pitanje centralnu ulogu maskulinog u njima. Razvoj postmodernističke teorije koja odbacuje metanarative, te jačanje feminističke misli, omogućavaju savremenim pesnikinjama da sagledaju mit iz ženske perspektive i odbace ideju da feminino treba da igra sporednu ulogu u njemu. Pesnikinje ranog postmodernizma, poput Silvije Plat i Deniz Levertov, pišu nove verzije maskulinih mitova, ili se pak vraćaju u doba matrijarhalnih religija. Pesnikinje koje stvaraju krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, kao što su Penelopi Šatl i Kerol En Dafi, nastavljaju tradiciju preispitivanja feminine mitologije, pre svega kroz intertekstualne dramske monologe ispričane iz ugla čuvenih mitskih junakinja, bilo tradicionalnih, kakva je Penelopa, ili onih koje vode poreklo iz popularne kulture, kao što su ženske vezije King Konga ili Elvisovog brata blizanca. Analizom njihovih pesama, u radu se istražuje način na koji savremena anglofona poezija preispituje ulogu roda u tradicionalnoj mitologiji i kulturi.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Vujin, B. “IZA USPAVANKI“: FEMININE MITOLOGIJE U SAVREMENOJ ŽENSKOJ POEZIJI. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 44(1), 43–55. https://doi.org/10.19090/gff.2019.1.43-55
Bрој часописа
Секција
Англистика

Референце

Atwood, M. (2008). The Penelopiad. Edinburgh: Canongate. (epub)
Byron, G. G. (1952). The Poetic Works of Lord Byron. London: Oxford University Press.
Coleridge, S. T. (1966). Selected Poems. London: Heinemann.
Dell’Abate-Çelebi, B. (2016). Penelope’s Daughters: A Feminist Perspective of the Myth of Penelope in Annie Leclerc’s Toi, Pénélepe, Margaret Atwood’s The Penelopiad and Silvana La Spina’s Penelope. Lincoln: Zea Books. (epub)
Dowson, J. (2016). Carol Ann Duffy: Poet for our Times. London: Palgrave Macmillan. (epub)
Dowson, J.–Entwhistle, A. (2006). A History of Twentieth-Century British Women’s Poetry. Cambridge–New York: Cambridge University Press.
Duffy, C. A. (2017). The World’s Wife. London: Picador. (epub)
Plath, S. (1999). Ariel. London: Faber and Faber.
Rowland, A. (2001, 1 Oct). “Love and Masculinity in the Poetry of Carol Ann Duffy”. English: Journal of the English Association. Oxford Academic. Vol. 15, Issue 198, pp. 199–218. Preuzeto 10. 3. 2019. sa https://doi.org/10.1093/english/50.198.199
Shuttle, P. (2012). Unsent: New and Selected Poems 1980–2012. Tarset: Bloodaxe Books.

Most read articles by the same author(s)