SUPERVIZIJA U INSTITUCIJAMA FORMALNOG I NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

  • Slađana Zuković
  • Jovana Milutinović
  • Senka Slijepčević
Кључне речи: obrazovanje, profesionalni razvoj, stručno usavršavanje, supervizija

Сажетак

Polazeći od stanovišta da kontinuirani profesionalni razvoj treba da bude jedan od prioriteta obrazovne politike, u radu se ukazuje na potrebu preispitivanja, reorganizacije, unapređivanja postojećih i kreiranje novih metoda i oblika profesionalnog razvoja stručnjaka u oblasti obrazovanja. Jedna od metoda koja u značajnoj meri može da doprinese unapređenju profesionalnih kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnoj delatnosti jeste supervizija. U skladu sa tim, cilj rada usmeren je na razmatranje pretpostavki razvoja supervizije u institucijama formalnog i neformalnog obrazovanja. Polazeći od određenja pojma, karakteristika i ključnih funkcija supervizije, poseban akcenat je stavljen na analizu potencijala razvojno-integrativnog modela supervizije, kao modela koji se pokazao najadekvatnijim okvirom efikasne i delotvorne supervizije u vaspitno-obrazovnoj delatnosti. Takođe, razmatrane su osnovne pretpostavke, neophodni uslovi i prepreke za implementaciju i razvoj supervizije u institucijama formalnog i neformalnog obrazovanja. Zaključuje se da supervizija, a posebno razvojno-integrativna supervizija, treba da bude prepoznata kao poželjan metod koji pruža kontinuitet i održivost u profesionalnom razvoju pojedinca, ali i ekspertsku podršku zaposlenima u vaspitno-obrazovnoj delatnosti, nakon što su izašli iz sistema formalnog obrazovanja.

Преузимања

Нема података

Биографије аутора

Slađana Zuković

Odsek za Pedagogiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Jovana Milutinović

Odsek za Pedagogiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Senka Slijepčević

Odsek za Pedagogiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Референце

Ajduković, M. (2007). Značaj supervizije za kvalitetni rad ps djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 339-353.
Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2001). Supervizija psihosocijalnog rada kao specifični oblik profesionalnog razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi. Ljetopis socijalnog rada, 8(2), 195-214.
Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (2004). Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Association of National Organization for Supervision in Europe (ANSA). Preuzeto 14. juna 2016. sa: http://www.anse.eu/slovenia.html.
Fagan, T. & Warden, P. G. (1996). Historical Encyclopedia of School Psychology. London: Greenwood press.
Grauwe, A. D. (2007). Transforming school supervision into a tool for quality improvement. International Review of Education, 53, 709-714.
Hogan, R. A. (1964). Issues and approaches in supervision. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 1 (3), 139-141. doi: http://dx.doi.org/10.1037/h0088589
Janković, J. (2004). Savetovanje u psihosocijalnom radu. Zagreb: Etcetera.
Laklija, M., Kolega, M., Božić, T., Mesić, M. (2011). Supervizijski stil i komunikacijski procesi u superviziji iz perspective supervizora. Ljetopis socijalnog rada, 18(2), 365-382.
McIntosh, D. E. & Phelps, L. (2000). Supervision in school psychology: Where will the future take us? Psychology in the Schools. 37 (1), 33-38.
McQuarrie, F. O. & Wood, F.H (1991). Supervision, staff development, and evaluation connections. Theory into Practice, 30(2), 91-96.
Ozorlić-Dominić, R., Skelac, M. (2011). Uvođenje integrativne supervizije u hrvatski sustav odgoja i obrazovanja. Ljetopis soscijalnog rada, 18(2), 415-423.
Pešikan, A., Antić, S., Marinković, S. (2010). Koncepcija stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji - između proklamovanog i skrivenog modela. Nastava i vaspitanje, 59(2), 278-296.
Petak, O. (2007). Supervizija u sustavu socijalne skrbi, namjere i očekivanja supervizora. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 473-477.
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2015). „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, 86, Beograd.
Skelac, M. (2008). Razvojno-integrativna supervizija u školi, Život i škola, 19, 169-174.
Slijepčević, S., Zuković, S. (2015). Kompetencije pedagoga u kontekstu “društva koje uči”. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 45 (4), 137-152.
Stoltenberg, C. (1981). Approaching Supervision From a Developmental Perspective: The Counselor Complexity Model. Journal of Counseling Psychology, 28(1), 59-65.
Stoltenberg, C. (2005). Enhancing professional competence through developmental approaches to supervision. American Psychologist, 60(8), 857-864.
Willke, H. (1997). Supervision des States. Frankfurt: Suhrkamp.
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Педагогија