INTERNETSKA MEDIJSKA PREZENTACIJA SIROMAŠTVA SA STANOVIŠTA GRAJSOVOG „PRINCIPA KOOPERATIVNOSTI” I LIČOVOG „PRINCIPA UČTIVOSTI”

  • Dubravka Valić Nedeljković Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: Internet, princip kooperativnosti, princip učtivosti, maksime, kategorije, medijski tekst, komentari

Сажетак

U radu se predstavljaju rezultati analize teksta i komentara na tekstove o siromaštvu i socijalnoj isključenosti onlajn izdanja  B92 sa stanovišta Grajsovog  „principa kooperativnosti” i Ličovog  „principa učtivosti”.

Jedinica analize je konverzaciona koju čine  komunikativni činovi:  novinarski tekst i  komentari korisnika  sajta B92.net.

Cilj je da se uoči kako komuniciraju  tekst i komentari kao i  komentari međusobno u odnosu na jezičke izbore koji (ne) zadovoljavaju „princip kooperativnosti” i „princip učtivosti”, tačnije njihove kategorije i  maksime.

 

Преузимања

Нема података
Објављено
23. 12. 2012.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије